10 نقطه امن جهان برای زندگی

در دنیای خاکی ما همه جایی وجود دارد! گرم و سرد، خشک و مرطوب، شمال و جنوب، امن و ناامن و… بشر دوپا، این مناطق را برای خود برگزید و با تشکیل ده‌ها به زندگی در کنار …

10 نقطه امن جهان برای زندگی ادامه مطلب »