عرضه فرکانس‌های تراهرتزی توسط اداره FCC و گسترش اینترنت 6G و 7G

شبکه تجاری‌ اینترنت 5G در آمریکا به‌طور خیلی کمی درحال گسترش است، اما این توسعه کند و کم‌سرعت، مهندسان شبکه را از فکرکردن به توسعه اینترنت 6G منحرف نکرده و دولت آمریکا قصد هموار‌کردن مسیر برای …

عرضه فرکانس‌های تراهرتزی توسط اداره FCC و گسترش اینترنت 6G و 7G ادامه مطلب »