رویاها دست یافتنی می‌شوند: ارتباط مغز به مغز در دانشگاه واشنگتن!

چه کسی فکرش را می‌کرد بشری که تا صد و خرده‌ای سال پیش، تنها وسایل ارتباطیش نامه و دود و سوت و جیغ و هوار کشیدن بود، حالا از ارتباط مغز به مغز (brain to brain) …

رویاها دست یافتنی می‌شوند: ارتباط مغز به مغز در دانشگاه واشنگتن! ادامه مطلب »