امواج گرانشی احتمالا همانند امواج الکترومغناطیسی قادر به انتقال اطلاعات هستند!

تصور اولیه همگی ما از گرانش چیزی است که موجب می‌شود سیب روی درخت بر روی سر ما سقوط کند و یا همان چیزی است که سبب شده تا در فضا معلق نباشیم. با این حال …

امواج گرانشی احتمالا همانند امواج الکترومغناطیسی قادر به انتقال اطلاعات هستند! ادامه مطلب »