برخورد با متخلفان درحوزه میزبانی وب

درنشست خبری کمیسیون فضای مجازی نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران مطرح شد: کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از اجرای طرح ساماندهی فعالیت در حوزه میزبانی وب خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام …

برخورد با متخلفان درحوزه میزبانی وب ادامه مطلب »