مرور برچسب

انجمن صنفی

برخورد با متخلفان درحوزه میزبانی وب

درنشست خبری کميسيون فضای مجازی نظام صنفی رايانه‌ای استان تهران مطرح شد: کميسيون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رايانه‌ای استان تهران از اجراي طرح ساماندهي فعاليت در حوزه ميزباني وب خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رايانه‌ای استان…