آیا اندروید رو به سقوط خواهد رفت؟!

چند ماهی است که اندروید تحت فشار بوده و اخبار ناگوار (البته برای اندروید نه دنیای تکنولوژی) مرتبط به آی‌فون 5 و نوکیا لومیا 920 بر بدن این سیستم عامل لرزه انداخته است و این طور …

آیا اندروید رو به سقوط خواهد رفت؟! ادامه مطلب »