اپل همکاری خود را با فاکس‌کان بیشتر می‌کند

اپل برای رشد بیشتر در بازارهای چین و اندونزی همکاری خود را با فاکس‌کان گسترش می‌دهد. اپل با همکاری فاکس‌کان مرکز تحقیق و توسعه جدیدی باز می‌کند تا حضور خود را در جنوب شرقی آسیا گسترش …

اپل همکاری خود را با فاکس‌کان بیشتر می‌کند ادامه مطلب »