مرور برچسب

انفجار بمب اتم

انفجار هسته‌ای در زیر زمین (به همراه ویدئو)

شاید شما انفجار بمب‌های هسته‌ای را دیده باشید، مطمئنا ابهت این‌ انفجار به حدی است که لرزه به اندام هر کسی بیندازد؛ اما اگر این انفجار به جای روی زمین در بخش زیرین زمین انجام شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟! مطمئنا انفجار بمب هسته‌ای در زیر زمین هم…