آیا می‌دانید تا چند سال دیگر خورشید می‌تواند زمین را روشن کند؟!

خورشید چه زمانی خاموش خواهد شد؟ بر اساس آن چه دانشمندان اعلام کردند، انتظار داریم خورشید تا ۵ میلیارد سال دیگر زنده باشد. اما این رقم درباره حیات انسان‌ها متفاوت است، اقتصاد، جنگ هسته‌ای، بیگانگان فضایی …

آیا می‌دانید تا چند سال دیگر خورشید می‌تواند زمین را روشن کند؟! ادامه مطلب »