انفجاری دیگر از سامسونگ؛ این بار گلکسی J5 در فرانسه منفجر شد!

بی‌شک سال ۲۰۱۶ در تاریخ سامسونگ تبدیل به یکی از نحس‌ترین سال‌ها خواهد شد. سو مدیریت، بد شانسی، شرایط کاری نامناسب یا عجله برای زودتر معرفی کردن محصولات نسبت به رقبا و هر دلیل و بهانه …

انفجاری دیگر از سامسونگ؛ این بار گلکسی J5 در فرانسه منفجر شد! ادامه مطلب »