مرور برچسب

انواع سنسورهای گوشی

با حسگرهای مختلف گوشی‌های هوشمند آشنا شوید

گوشی‌های هوشمند امروزی ماشین‌های باورنکردنی هستند که چند دهه قبل، قطعا آن‌ها را جادوگر می‌پنداشتند. ما به استفاده از آن‌ها عادت کرده‌ایم، غافل از این که چه تکنولوژی‌هایی در آن‌ها به کار گرفته شده است. به عنوان مثال حسگر‌ها را در نظر بگیرید. آیا…