حیات بدون اکسیژن

کشف یک موجود زنده که می‌تواند بدون اکسیژن به حیات خود ادامه دهد!

برخی از حقایق مرتبط با هستی و تجربه ما در آن، ظاهرا تغییرناپذیر به نظر می‌رسند. آسمان در بالا قرار داشته و نیروی جاذبه نیز ما را به سمت پایین می‌کشد. هیچ‌چیزی نمی‌تواند سریع‌تر از نور …

کشف یک موجود زنده که می‌تواند بدون اکسیژن به حیات خود ادامه دهد! ادامه مطلب »