اینترنت رایگان (پروژه آوترنت)، روش نوین توزیع اطلاعات؛ کارکردها، چالش‌ها!

در قسمت دوم از موضوع اینترنت رایگان به پروژه آوترنت پرداخته و ملاحظات سیاسی و امنیتی و اقتصادی این پروژه برای کشورهای تحت پوشش برشمرده شده است. مقدمه پس از انتشار مقاله‌ مؤسس و مدیرعامل فیس …

اینترنت رایگان (پروژه آوترنت)، روش نوین توزیع اطلاعات؛ کارکردها، چالش‌ها! ادامه مطلب »