این اتوبوس از مدفوع به عنوان سوخت استفاده می‌کند و سرعت بالایی دارد!

برای همه خبری جالب داریم! اخیرا یک اتوبوس ساخته شده که از مدفوع به عنوان سوخت بهره می‌برد و رکورد سرعت را در بین اتوبوس‌هایی که از این سوخت بهره می‌برند، شکسته است. در حال حاضر …

این اتوبوس از مدفوع به عنوان سوخت استفاده می‌کند و سرعت بالایی دارد! ادامه مطلب »