اولین ایمیل تاریخ را چه کسی فرستاد؟

درست مثل اولین تلگراف یا تماس تلفنی که برقرار شد، نخستین ایمیل نیز نقطه‌ای عطف در تاریخ بشر و همچنین لحظه‌ای تاثیر گذار در بحبوحه تکامل ارتباطات به حساب می‌آید. اما شاید متاسفانه، پیغامی که در …

اولین ایمیل تاریخ را چه کسی فرستاد؟ ادامه مطلب »