اپل‌واچ گمشده یک موج‌سوار در دریا بعد از گذشت شش ماه سالم پیدا شد!

اگر به طور تصادفی یکی از وسایل‌تان به درون دریا بیافتد، به احتمال زیاد باید از یافتنش ناامید شوید اما این مسئله حداقل در مورد آقای رابرت باینر که اپل‌واچ خود را در حین موج سواری …

اپل‌واچ گمشده یک موج‌سوار در دریا بعد از گذشت شش ماه سالم پیدا شد! ادامه مطلب »