پیداکردن آنفالوورها در اینستاگرام

چگونه متوجه شویم چه کسانی در اینستاگرام ما را آنفالو کرده‌اند؟

متاسفانه اینستاگرام روش رسمی‌ برای بررسی کسانی‌که شما را آنفالو کرده‌اند ندارد؛ بنابراین شما تنها می‌توانید با بررسی تعداد فالوورها از کاسته‌شدن آن‌ها اطلاع پیدا کنید اما نخواهید فهمید چه کسانی شما را آنفالو کرده‌اند.