برنامه‌های مرتب‌سازی خودکار فایل

معرفی 3 برنامه برای مرتب‌سازی خودکار فایل‌ها در ویندوز

زمانی‌که با حجم زیادی از فایل‌ها سروکار دارید، بهترین راه برای راحتی دستیابی به آن‌ها دسته‌بندی و مرتب‌سازی فایل‌ها است. بهترین راه برای این‌کار استفاده از برنامه‌های مرتب‌سازی خودکار فایل است. در ادامه خواهیم آموخت که چگونه با استفاده از برنامه‌های مرتب‌سازی خودکار فایل هر فایلی را در مکان مشخص خود قرار دهیم.