سرعت سرویس اینترنت استارلینک با داشتن بیش از 1 میلیون کاربر فعال کاهش می‌یابد

اسپیس ایکس اعلام کرد که تعداد مشترکان فعال سیستم اینترنت ماهواره ای استارلینک اکنون از یک میلیون نفر فراتر رفته است. این موضوع می‌تواند کاهش سرعت سرویس را به دنبال داشته باشد.