E3، نمایشگاهی برای تمام دوران (قسمت سوم)

بنا به رسم همیشگی نمایشگاه E3 روزهای سوم و چهارم به تست سخت افزارها و بازی‌های این نمایشگاه اختصاص داشت و به همین دلیل نیز هیجان و تعداد مراجعان در این دو روز به شدت بالا …

E3، نمایشگاهی برای تمام دوران (قسمت سوم) ادامه مطلب »