تامین انرژی با شیشه!

مانند سیبی که دنیا را متحول کرد، این بار نیز پنجره باعث تحول شگرفی خواهد شد. البته مبادا این پنجره را با پنجره مایکروسافت یعنی ویندوز (Windows) اشتباه بگیرید، ولی به نظر می‌رسد راهی پیدا خواهد …

تامین انرژی با شیشه! ادامه مطلب »