تانک‌های ارتش آمریکا به یک سیستم حفاظتی پیشرفته تجهیز می‌شوند

بیش از 250 تانک آبرامز ارتش آمریکا به سیستم شناسایی و انهدام موشک‌های ضد‌تانک مجهز خواهند شد. به گزارش Breaking Defense، ارتش آمریکا در بودجه سال 2019 خود، بخشی را برای خرید 261 عدد از سیستم‌ …

تانک‌های ارتش آمریکا به یک سیستم حفاظتی پیشرفته تجهیز می‌شوند ادامه مطلب »