این ربات می‌تواند در کنار دویدن، موانع را نیز پشت سر بگذارد!

دانشمندان MIT چند سالی بود که در حال تحقیق و توسعه یک ربات بودند که بتواند در کنار دویدن، موانع را نیز پشت سر بگذارد و اکنون آن‌ها بدین هدف دست یافته‌اند. این ربات می‌تواند از …

این ربات می‌تواند در کنار دویدن، موانع را نیز پشت سر بگذارد! ادامه مطلب »