مرور برچسب

سال جدید

بهترین وسایل برای یک شروع عالی در سال تحصیلی جدید!

چند روزی از بازگشایی رسمی مدارس و دانشگاه‌ها در سال جدید می‌گذرد و سؤال اینجاست که کدام وسیله، گجت یا نرم‌افزاری برای شروع سال تحصیلی جدید ضروری و یا مفید است؟ احتمالا پدر و مادرها کم کم دارند فرزندانشان را برای راهی کردن به مدارس و دانشگاه آماده…