مرور برچسب

سامانه کارا

سامانه کارا چیست و چگونه با آن کار کنیم؟

همه می‌دانیم که پیش از استارت یک کسب‌وکار باید فکر تهیه سرمایه باشیم. این سرمایه را می‌توانید از سرمایه‌گذاران و دولت دریافت نمایید. در حقیقت سامانه کارا دقیقا همین کار را انجام می‌دهد. به‌جرات می‌توان گفت قرن بیست و یکم دوران استارت‌آپ‌ها و ظهور…