شاسی بلند پلیس ایران را ببینید!

طی یکی دو روز گذشته، تصاویری در فضای مجازی دست به دست میشود که حکایت از یک رویداد جالب دارد. حتما تاکنون در میان سفرهای برون شهری خود، دیده اید که که پلیسهای راهور جادهای مجهز …

شاسی بلند پلیس ایران را ببینید! ادامه مطلب »