سامسونگ و سامسونت با همکاری یکدیگر ساک مسافرتی هوشمند تولید می‌کنند!

کمپانی سامسونت در حال همکاری با غول کره جنوبی یعنی سامسونگ است که تصمیم دارند در کنار یکدیگر ساک‌های مسافرتی جدید و مدرنی را بسازند. ساک‌هایی که قادر هستند تا موقعیت خود را به صاحبشان گزارش …

سامسونگ و سامسونت با همکاری یکدیگر ساک مسافرتی هوشمند تولید می‌کنند! ادامه مطلب »