ملخ‌های جهش یافته برای کشف بمب وارد میدان‌های نبرد می‌شوند!

دانشمندان با موفقیت توانسته‌اند مغز ملخ‌ها را دستکاری کنند و توانایی آن‌ها در تشخیص انواع مختلف بوها را در اختیار بگیرند. این ملخ‌های سایبورگ حالا می‌توانند به عنوان یک بمب‌یاب، در میدان‌های نبرد مورد استفاده قرار …

ملخ‌های جهش یافته برای کشف بمب وارد میدان‌های نبرد می‌شوند! ادامه مطلب »