همه اطلاعات پیرامون داده ورزی سداد را اینجا بخوانید

داده ورزی سداد یکی از شرکت‌های بزرگ حوزه پولی و مالی کشور است که بیش از اینکه مستقیما با حوزه پول و بانک سر و کار داشته باشد، به آماده سازی بسترهای مختلف برای کارهای بانکی …

همه اطلاعات پیرامون داده ورزی سداد را اینجا بخوانید ادامه مطلب »