مرور برچسب

سرعت اینترنت همراه اول

نگاهی به وضعیت اینترنت همراه ایران از گذشته تاکنون!

این روز‌ها اهمیت اینترنت در زندگی روزمره ما آن‌ چنان واضح و مشخص است که صحبت از آن جز تکرار دوباره معنای دیگری ندارد. کارت‌های ساعتی اینترنت و صدای DialUp شدن دستگاه را به خاطر می‌آورید؟! امروز، نسل اینترنت‌های همراه است. توسعه‌شان جامعه آماری…