وقتی در سرعت اینترنت 4G ضعفِ شدید داریم چرا باید به 5G کوچ کنیم؟

با ورود تکنولوژی‌های جدید به شبکه‌های مخابراتی کشور بسیاری از شرکت‌ها برای جا نماندن از مزیت‌های تبلیغاتی این تکنولوژی‌های جدید به هر قیمتی که هست پا به این عرصه می‌گذارند و بدون توجه به عرضه کیفی …

وقتی در سرعت اینترنت 4G ضعفِ شدید داریم چرا باید به 5G کوچ کنیم؟ ادامه مطلب »