مرور برچسب

سرعت در مسافرت

انسان تا چه اندازه‌ای می‌تواند سریع مسافرت کند؟

در واقع اين سرعت نيست كه خطرناك است بلكه توقف ناگهاني است كه مي‌تواند جان انسان را به خطر بیندازد. آدمی به هيچ وجه نمي‌تواند سرعت را مستقيما درك كند و تنها قادر است شتاب و سرعت نسبي ميان خود و جسم بعدي را حس نماید. منظومه خورشيدي با سرعت 720000…