انسان تا چه اندازه‌ای می‌تواند سریع مسافرت کند؟

در واقع این سرعت نیست که خطرناک است بلکه توقف ناگهانی است که می‌تواند جان انسان را به خطر بیندازد. آدمی به هیچ وجه نمی‌تواند سرعت را مستقیما درک کند و تنها قادر است شتاب و …

انسان تا چه اندازه‌ای می‌تواند سریع مسافرت کند؟ ادامه مطلب »