مرور برچسب

سرعت لنز دوربین

منظور از سرعت لنز در دوربین‌ها چیست؟

عکاسی، اصطلاحات فنی بسیار گیج‌کننده‌ای دارد اما در اغلب موارد می‌توان روش‌های زیادی برای توضیح آن‌ها پیدا کرد. یکی از عجیب‌وغریب‌ترین این اصطلاحات، «سریع بودن» لنز است. ممکن است با خود بپرسید چگونه یک لنز می‌تواند سرعت داشته باشد؟ اگر دو لنز را از یک…