برنامه‌های توسعه سرونو در زمینه‌ی نرم افزار CRM سرو پس از پیوستن به همکاران سیستم

پوشش فرایندهای CRM به‌شکل یکپارچه با سیستم‌های ERP از نیازمندی های مهم بسیاری از کسب و کارهاست. برای پوشش این نیاز، همکاران سیستم و سرونو از سال 1395 همکاری اولیه خود را آغاز کرده و پس …

برنامه‌های توسعه سرونو در زمینه‌ی نرم افزار CRM سرو پس از پیوستن به همکاران سیستم ادامه مطلب »