مرور برچسب

سرونو

برنامه‌های توسعه سرونو در زمینه‌ی نرم افزار CRM سرو پس از پیوستن به همکاران سیستم

پوشش فرایندهای CRM به‌شکل یکپارچه با سیستم‌های ERP از نیازمندی های مهم بسیاری از کسب و کارهاست. برای پوشش این نیاز، همکاران سیستم و سرونو از سال 1395 همکاری اولیه خود را آغاز کرده و پس از طراحی معماری، انجام یکپارچگی، اجرای آزمایشی و اطمینان از…