گزارش مالی مایکروسافت برای 3 ماهه چهارم سال مالی 2018 از رشد درآمد کمپانی حکایت دارد

امسال نیز مجددا مایکروسافت گزارش درآمدهای خود طی 3 ماهه چهارم سال مالی 2018 یا 3 ماهه دوم سال جاری را منتشر کرد. این گزارش از درآمد 30.085 میلیارد دلاری کمپانی حکایت دارد که در مقایسه …

گزارش مالی مایکروسافت برای 3 ماهه چهارم سال مالی 2018 از رشد درآمد کمپانی حکایت دارد ادامه مطلب »