شناسایی 104 سیاره جدید از جمله 2 سیاره شبه زمینی توسط تلسکوپ کپلر

شناسایی ۱۰۴ سیاره جدید توسط تلسکوپ کپلر

اخترشناسان از تاییدوجود ۱۰۴ سیاره جدید خبر داده‌اند که به لیست سیارات فراخورشیدی شناسایی شده توسط یکی از ماموریت‌های تلسکوپ فضایی کپلر با نام ماموریت K2 اضافه خواهند شد. از این ۱۰۴ سیاره تازه کشف شده …

شناسایی ۱۰۴ سیاره جدید توسط تلسکوپ کپلر ادامه مطلب »