شواهد نشان می‌دهند که بیماری سیاه سرفه در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم شده است!

سیاه سرفه مانند یک سرماخوردگی عادی شروع می‌شود اما مثل آن تمام نمی‌شود. سیاه سرفه یک بیماری باکتریایی مسری است که میلیون‌ها نفر را در سرتاسر دنیا آلوده می‌کند و هر سال هزاران نفر را می‌کشد. …

شواهد نشان می‌دهند که بیماری سیاه سرفه در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم شده است! ادامه مطلب »