مرور برچسب

سیاه سرفه

شواهد نشان می‌دهند که بیماری سیاه سرفه در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم شده است!

سیاه سرفه مانند یک سرماخوردگی عادی شروع می‌شود اما مثل آن تمام نمی‌شود. سیاه سرفه یک بیماری باکتریایی مسری است که میلیون‌ها نفر را در سرتاسر دنیا آلوده می‌کند و هر سال هزاران نفر را می‌کشد. خوشبختانه از اواسط قرن بیستم واکسن‌هایی برای مقابله با…