بررسی ایردراپ سیمپل کوین: میکسی از تمام بازی‌های تلگرامی!

درسته که این روزها همه حواس‌ها بیشتر سمت همستر کامبت و حتی تپ سواپ رفته اما برخی از بازی‌های جدیدتر هم وارد شدن که با توجه به کامیونیتی کوچک‌تر، قاعدتا در صورت اقبال عمومی و پس …

بررسی ایردراپ سیمپل کوین: میکسی از تمام بازی‌های تلگرامی! ادامه مطلب »