اربعین سیم کارت سیم کارت‌های مسدود شده

تعداد سیم کارت‌های مسدود شده از مرز 200 هزار گذشت

مزاحمت‌های تبلیغاتی سیم کارت‌های بدون نام و نشان به یکی از معضلات اساسی مشترکین تلفن همراه تبدیل شده که چندماهی است با ورود جدی وزارت ارتباطات، بخش اعظمی از این سیم کارت‌ها مسدود شده‌اند. آمارهای منتشر …

تعداد سیم کارت‌های مسدود شده از مرز 200 هزار گذشت ادامه مطلب »