سن قانونی مصرف ویپ و سیگار از 18 به 21 سال افزایش یافت!

گرچه این‌روزها سیگار کشیدن دیگر برای جوانان کار جذابی نیست، اما به نظر می‌رسد که بچه‌های دبیرستانی بیشتر به سمت سیگار الکترونیکی گرایش پیدا کرده‌اند؛ بطوریکه بر طبق آمار، تعداد افراد نوجوانی که از این سیگار …

سن قانونی مصرف ویپ و سیگار از 18 به 21 سال افزایش یافت! ادامه مطلب »