BMI را فراموش کنید؛ با روش RFM چربی بدن‌تان را اندازه بگیرید!

همانطور که می‌‌دانید شاخص توده بدنی یا Body mass index) BMI) در حال حاضر پرکاربردترین روش ارزیابی اضافه وزن یا کم‌وزنی یک فرد است. اما حالا دانشمندان جایگزین جدید و بهتری را برای آن پیشنهاد داده‌اند: …

BMI را فراموش کنید؛ با روش RFM چربی بدن‌تان را اندازه بگیرید! ادامه مطلب »