پرینتر Polaroid Grey Label GL10

شرکت Polaroid از پرینتر جدید خود پرده برداشت؛ شرکت Haus of gaga طراحی این سیستم بیسیم را انجام داده و خلاقیت و ابتکار خاص این شرکت را چاشنی آن کرده است. در حال حاضر شهروندان انگلیسی …

پرینتر Polaroid Grey Label GL10 ادامه مطلب »