کابوسی برای زمین: نمایی از آن‌چه پس از ایجاد یک شعله خورشیدی اتفاق خواهد افتاد!

در آغاز ممکن است همه چیز زیبا به نظر برسد: شفق‌های قطبی که در سر تا سر دنیا دیده می‌شوند؛ خورشیدی درخشان‌تر! اما پس از مدت کوتاهی، با از بین رفتن راه‌های ارتباطی، قطع شدن انرژی …

کابوسی برای زمین: نمایی از آن‌چه پس از ایجاد یک شعله خورشیدی اتفاق خواهد افتاد! ادامه مطلب »