مرور برچسب

شماره ۳۸

همراه ایرانی (شماره ۳۸)

به نیمه بهمن ماه رسیدیم و نوبت به ماهنامه چاپی همراه ایرانی رسید. از آنجایی که این نسخه به صورت یک ماهنامه چاپی عرضه می‌شود و خریداران و مشترکان بایستی برای تهیه آن پول بپردازند* وس به ناچار نصف مبلغ روی جلد را بابت دانلود این مجله در نظر…