ابزار جدید هوش مصنوعی برای شناسایی متن‌های جعلی در راه است!

فناوری هوش مصنوعی در سال‌های اخیر تا جایی رشد و پیشرفت کرده است که بخش‌های خاصی از اخبار منتشر شده بر روی وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به‌وسیله یک کامپیوتر نوشته شوند؛ بدون آنکه انسان نقشی …

ابزار جدید هوش مصنوعی برای شناسایی متن‌های جعلی در راه است! ادامه مطلب »