دیدگاه: معروف شدن چه آسان!

شهرت برای همه انسان‌ها دوست داشتنی است؛ اگر از ما بپرسند که شهرت را دوست دارید یا نه و پاسخ ما حتی اگر منفی باشد، احتمالا صادقانه نیست و یا شاید حتی همین “نه” تلاشی برای …

دیدگاه: معروف شدن چه آسان! ادامه مطلب »