مرور برچسب

شهر شنزن

استخدام بیش از 90 هزار نفر در فاکس کان، برای تکمیل تولید نسل بعدی آیفون!

زمان بسیاری از معرفی نسل گذشته شاهزادگان آی‌فونی می گذرد و تا به حال هیچ اقدامی از سوی اپل، برای معرفی نسل جدیدتر آن ها صورت نپذیرفته است اما به نظر می‌رسد این کمپانی درصدد برآمده تا هرچه زودتر کار نسل جدیدتر این شاهزادگان را یک‌سره کرده و آن‌ها را…