استخدام بیش از 90 هزار نفر در فاکس کان، برای تکمیل تولید نسل بعدی آیفون!

زمان بسیاری از معرفی نسل گذشته شاهزادگان آی‌فونی می گذرد و تا به حال هیچ اقدامی از سوی اپل، برای معرفی نسل جدیدتر آن ها صورت نپذیرفته است اما به نظر می‌رسد این کمپانی درصدد برآمده …

استخدام بیش از 90 هزار نفر در فاکس کان، برای تکمیل تولید نسل بعدی آیفون! ادامه مطلب »