آیا خوردن شیر باعث تولید مخاط بیشتر در بدن می‌شود؟!

شاید این افسانه را درباره شیر شنیده باشید که خوردن آن باعث تولید مخاط‌های چسبنده بیشتری در منافذ هوایی بدن می‌شود. تحقیقات جدید نشان داده است که این موضوع واقعیت ندارد. معمولا در بین والدین این …

آیا خوردن شیر باعث تولید مخاط بیشتر در بدن می‌شود؟! ادامه مطلب »