7 علامت که نشان می‌دهد کامپیوتر شما ممکن است از کار بیافتد

این‌که بتوانیم زمان خراب شدن کامپیوتر خود را حدس بزنیم، کمک بزرگی محسوب می‌شود.
در ادامه به توضیح علامت‌های ازکار افتادن کامپیوتر، می‌پردازیم. همچنین راه‌کارهایی برای حل این مشکلات ارائه خواهیم کرد.