آینده صنایع تولیدی در دست چاپگرهای سه بعدی

پیشرفت چاپگرهای ویژه در طول چند سال به حدی بوده‌ است که می‌توان در طول چند سال پیش رو انتظار داشت که موارد پیچیده‌ای مانند زره‌های نظامی و موتورهای وسایل نقلیه با چاپگرهای سه بعدی ساخته …

آینده صنایع تولیدی در دست چاپگرهای سه بعدی ادامه مطلب »