مرور برچسب

صنایع تولیدی

آینده صنایع تولیدی در دست چاپگرهای سه بعدی

پیشرفت چاپگرهای ویژه در طول چند سال به حدی بوده‌ است که می‌توان در طول چند سال پیش رو انتظار داشت که موارد پیچیده‌ای مانند زره‌های نظامی و موتورهای وسایل نقلیه با چاپگرهای سه بعدی ساخته شوند و به عبارت کامل‌تر می‌توان گفت که آینده صنایع تولیدی در…